Accountancy: bouwsteen voor iedere onderneming

We geven uw boekhoudkundige verrichtingen in. Of dat doet u zelf en wij kijken na. We zijn vertrouwd met meerdere boekhoudsystemen. Maar daar stopt AccountaX niet.

We tekenen een plan uit voor uw boekhouding, kijken de rekeningen na en werken een compleet beeld uit van de financiële situatie van uw onderneming.

Wij begeleiden ambitieuze groeibedrijven, startende kmo’s en gevestigde ondernemingen in hun accountancy. We geven tussentijdse resultaten, helpen u met haalbaarheidsstudies en vragen over uw businessplan … en dat terwijl we steeds uw budgetten in het achterhoofd houden.

Boekhouding en accountancy

 • Voeren van boekhouding
 • Opstellen tussentijdse balans en resultatenrekening
 • Afsluitingswerkzaamheden en daarbij horende verslaggeving
 • Opstellen accountantsrapport en externe jaarrekening
 • Bespreken jaarcijfers
 • Budgettering
 • Opstellen financiële, financierings- en businessplannen
 • Analytische boekhouding

Wettelijke mandaten en specifieke opdrachten

 • Omzetting van vennootschapsvorm
 • Ontbinding en vereffening
 • Fusies en splitsingen
 • Beperking voorkeurrecht
 • Uitgifte van aandelen onder fractiewaarde
 • Bijstand van een individuele vennoot bij de uitoefening van het individueel controlerecht
 • Audits
 • Begeleiding bij herstructureringen
 • Begeleiding bij overdracht en overnames
 • Begeleiding bij kredietdossiers
 • Financieel managementadvies
 • Waarderingsopdrachten
 • Due diligence
 • Bijstand bij wettelijke publicaties